กระดูกทับเส้น

2
8078

กระดูกทับเส้นประสาท เป็นโรคที่รักษาง่ายมากใช้เวลา ๓-๕ นาทีดีขึ้น 70% หรือหายได้เลย

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท(Spinal Stenosis) เป็นโรคปวดหลังที่เป็นกันมากในวัยทำงานถึงผู้สูงอายุคนภาคกลางเรียกว่าหลังยอก คนภาคเหนือเรียกว่า เอ็นสะแม้งคนภาคอีสานเรียกว่าเอ็นพลิกข้อมูล63ข้อมูล64ข้อมูล65ข้อมูล66ข้อมูล67

ภาพจาก  en.wikipedia.org

กระดูกสันหลังนั้นมี 33 ข้อ
ซึ่งมีเส้นประสาทอยู่ระหว่างทุกข้อข้อมูล68

ภาพจาก en.wikipedia.org

กระดูกทับเส้นประสาทนั้นมักจะเป็นช่วงเอว ที่กระดูก L₄หรือ L₅
ถ้าเป็นที่ L₄จะมีอาการปวดและเสียวหลัง ก้น รู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตถ้าเป็นที่ L₅จะมีอาการหลังร้าวลงสะโพกไปถึงขา เข่า บางรายที่เป็นมากๆจะปวดถึงเท้า หรือนิ้วเท้าข้อมูล69

ภาพจาก Grant?s Anatomy

สาเหตุเนื่องอยู่ในอิริยาบถที่นั่งนานๆ หรือนอนกล้ามเนื้อเราจะหดหรือเกร็ง  แต่เมื่อขยับตัวหรือลุกโดยทันทีจะเป็นการใช้แรงโดยฉับพลันโดยที่ร่างกายยังไม่ทันปรับตัว  จังหวะนี้แหละกล้ามเนื้อจะบิดเอ็นก็จะบิดตามกล้ามเนื้อกระดูกก็จะบิดตามเส้นเอ็น  กระดูกที่เคลื่อนก็จะไปกดทับเส้นประสาทเส้นประสาทก็จะพลิก บิด ไขว้  เปรียบได้กับไฟฟ้าช็อต ซึ่งจะเกิดความร้อนทำให้กล้ามเนื้ออักเสบด้วยแต่ถ้าเส้นประสาทบิดทับกันหลายเส้นแล้วไม่หลุดออกจากกันนานๆ ก็กลายเป็นเจ็บเสียว ตึง ปวด ขยับตัวไม่ได้จะลุกจะนั่งจะเดินเจ็บปวดตามแนวเส้นประสาทไปทั้งตัวสุดแสนทรมาน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน รักษาง่ายมากๆ  ก็ในเมื่อเส้นบิด ไขว้กัน เราก็เคาะ ก็ตอกเส้นนวดคลายเส้น จัดกระดูกเพื่อให้เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อคลายตัว เส้นประสาทกลับเข้าที่เดิมก็หายแล้วโดยไม่ต้องผ่าตัด มีคนที่หายด้วยวิธีนี้เป็นมากมายหลายพันราย ส่วนคนที่ไม่หายมักจะมาจากโรคแทรกซ้อน หรือร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถฟื้นตัวได้เหมือนคนปกติ เช่น มะเร็ง เบาหวาน
วิธีรักษาสไตล์ของเราที่โลกต้องตะลึง คือท่าตอกเส้น ๓ท่าเพียงเท่านี้ก็หายแล้วข้อมูล70ข้อมูล71ข้อมูล72

ถ้าเป็นหนักมากก็ต้องใช้ท่านอนตอกเฉพาะเส้นต้องใช้ท่านอนข้อมูล73แล้วก็มาจัดกระดูกหลัง ดึงกระดูกคอก็จบแล้วข้อมูล74ข้อมูล75ข้อมูล76

ส่วนท่านที่เคยผ่าตัดกระดูกสันหลังมาแล้วช่วยได้ไม่เต็มที่ จะช่วยได้ในกรณีที่ผ่ามาแล้วเกิน 6 เดือนขึ้นไปเนื่องจากการผ่าตัดมักจะทำให้เกิดแผลเป็น หรือ พังผืด ทำให้ดึงรั้งได้การผ่าตัดทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดจากกันซึ่งแม้จะต่อกันแล้วก็ไม่ติดกันสมบูรณ์เหมือนกับกล้ามเนื้อปกติการจัดกระดูกและตอกเส้นต้องทำด้วยความระมัดระวัง หากจำเป็นต้องทำก็ทำเพียงข้อข้างเคียง จุดที่ไม่ได้ผ่าตัด บางกรณีเมื่อจัดกระดูกและตอกเส้นในผู้ที่ผ่าตัดบางคนก็ดีขึ้นเกินกว่า 50%  เนื่องจากกล้ามเนื้อบางส่วนได้คลายตัว  ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพพื้นฐานร่างกายผู้ป่วยเป็นเป็นสำคัญ ส่วนในผู้ป่วยที่ผ่านผ่าตัดใส่โลหะ  ช่วงแรกหลังจากการผ่าตัดใส่อาจอาการดีขึ้นในระยะเวลาสั้นๆแต่บางรายถึงขั้นเดินไม่ได้หรือพิการเนื่องจากโลหะทำให้กระดูกนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวในทิศทางปกติได้ซึ่งส่งผลถึงระบบประสาทและกล้ามเนื้อ  ผลที่ตามมาคือเกิดเจ็บปวดจากการดึงรั้งอีกทั้งยังเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกายอีกด้วยจึงอันตรายและไม่ควรจัดกระดูกและตอกเส้นถ้าจะตอกเส้นก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ทราบและให้ผู้ชำนาญเท่านั้น

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้