กระดูกสันหลังกับโรคระบบทางเดินหายใจ

0
3285

กระดูกสันหลังกับโรคระบบทางเดินหายใจ
และระบบไหลเวียนโลหิต

ในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจหากไม่ได้เกิดจากการอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีมลพิษ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมย่านชุมชนที่มีฝุ่นควันมาก  ก็มักเกิดจากกระดูกหลังช่วงบนเคลื่อนมาจากการนั่งหลังงอคอก้ม ทำงานเป็นเวลานาน

ภูมิแพ้  โลหิตจาง โรคหัวใจ โรคปอด อยู่ในอาการกลุ่มเดียวกันเนื่องจากเส้นประสาทสั่งการอวัยวะนั้นมาจากกระดูกสันหลังช่วงบนมีรายละเอียดมีดังนี้

Tระบบประสาทตา สมอง จมูก หู (ไมเกรน) น้ำในหู
T2 ดวงตา หู ทอลซิล ไซนัส ภูมิแพ้
T3 หัวใจ คออักเสบ หัวไหล่ แขนไม่มีแรง ชาปลายมือ
T4 กระเพาะอาหาร ใบหน้าแก่เร็ว
T5 ช่องท้อง หลอดอาหาร ปวดข้อศอก ไหล่ทรุด ต่อมทัยรอยด์
T6 ช่องท้องตอนล่าง ไต ปวดตะโพก
T7 ระบบเพศ ทัยรอยด์ ต่อมไร้ท่อ มดลูกรังไข่ ต่อมลูกหมาก ปวดส้นเท้า

กรณีโรคทางเดินหายใจ หรือระบบไหลเวียนโลหิตเกิดปัญหาจากประสาทสั่งการอวัยวะโดยตรงนั้น การจัดกระดูก  T1-T₇สามารถกระตุ้นการทำงานของอวัยวะให้ดีขึ้นได้ หลังจากจัดกระดูกแล้วบางท่านที่เคยหายใจตื้นก็จะหายใจได้สะดวกและลึกขึ้นทันที   หรือบางท่านมีอาการเจ็บในทรวงอกอยู่ก่อน อาการเจ็บก็จะทุเลาทันที   แต่ทั้งนี้จะได้ผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยเองด้วย แต่ถ้าหากโรคทางเดินหายใจหรือระบบไหลเวียนโลหิต เกิดจากมลพิษ ก็ช่วยเป็นการช่วยฟื้นฟูอวัยวะภายในให้ทำงานได้บางส่วนข้อมูล34ข้อมูล35ข้อมูล36ข้อมูล37

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้