ข้อมูลการอบรมตอกเส้น

ตอกเส้นหมอดำ

ตอกเส้นหมอดำ ๒
https://www.youtube.com/watch?v=llo0Coqgid4&feature=youtu.be

ตอกเส้น ๓
https://www.youtube.com/watch?v=Wne1TGzabkQ&feature=youtu.be

ตอกเส้น ผ่อนคลาย

หมอเปียก
https://www.youtube.com/watch?v=wnqj2CZ03k4&feature=youtu.be

ท่านวด เพื่อครอบครัวhttps://www.youtube.com/watch?v=1DSBdUaa7Vg

เข่า๑๐ปี ตอก ๓ ทีหาย

คอบ่าไหล่ตึง ตอกเส้นดี

ปวดเข่า ตอกเส้น
https://www.youtube.com/watch?v=

สมาธิผ่อนคลายบำบัดโรค ประมวณภาพกิจกรรมสมาธิ รุ่น 23
https://www.youtube.com/watch?v=i2ejDUOIQ-U&feature=youtu

ออฟฟิศซินโดรม คอบ่าไหล่ตึง ไมเกรน ตอกเส้น ๓ นาทีหาย
https://www.youtube.com/watch?v=xdbbSXefUE8&feature=youtu.be

กระดูกทับเส้นประสาท ตอก ๓ ทีหาย
https://www.youtube.com/watch?v=A2gyS0DZVJo&feature=youtu.be

ฝึกสมาธิ ของนักเรียนตอกเส้นรุ่น 24
https://www.youtube.com/watch?v=HH1DcuzKdaY

บันทึกความทรงจำ รุ่น 21
https://www.youtube.com/watch?v=Q0Agc01X9ZA

04 บันทึกความทรงจำ รุ่น 23
https://www.youtube.com/watch?v=c8etT3XWeDw