ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุรักษ์มรดกไทย

สำนักงาน

511287
P_20170216_110521
21145
P_20161217_155650
P_20161218_085712
P_20161120_11385851
36
3534
 33 32
 31 30
 29 28
 27 26
 25 24
 23 22
 21 20
 19 18
 17 16
 15 14
 13 12
 11 10
 9 8
 7 6
 5 4
 3 2
 1