ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างองค์พ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์

0
2257

มูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้น๒๖๐๐ปี ได้วางศิลาฤกษ์สร้างองค์พ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ หน้าตักกว้าง๑๐ เมตร สูง๑๗เมตรเป็นหินทรายล้วน เมื่อวันที่๑ มิ.ย.พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ทำการตอกเข็ม เทฐานพ่อปู่ เรียงหิน๑๐๘ก้อนขึ้นองค์เสร็จแล้ว กำลังทำการแกะสลัก คาดว่าจะใช้เวลา๒ ปี จึงกำหนดงานทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพ่อปู่ดังนี้

36                   คืนวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญครูบาอาจารย์ ปู่ฤาษี ทำพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตรอบองค์พ่อปู่
เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐น. จะทำพิธีบวงสรวงองค์พ่อปู่ หมอชีวกโกมารภัจจ์ เวลา๐๙.๐๐น.แจกทานให้กับคนยากคนจนผู้สูงอายุ ๕๐๐ชุด ๑๑.๐๐น.ถวายภัตาหารพระภิกษุสงฆ์
เวลา๑๑.๓๐น.จะทำการทอดผ้าป่า สละโรคอุทิศบุญให้กับพ่อปู่ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับเทวดาที่ปกปักรักษา ครอบครัววงษ์ตระกูล ให้กับเชื้อโรค …
จึงขอเรียนเชิญ ศิษย์พ่อปู่ ลูกหลานพ่อปู่ ที่เจ็บป่วยรักษาไม่หาย ขี้โรคสามวันดี สี่วันไข้ ขี้โรคตั้งแต่เกิด มาร่วมกันทอดผ้าป่าสละโรคเวร โรคกรรม สละความเจ็บป่วยใ ห้หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย โดยความพร้อมเพรียงกัน
ตลอดงาน มีหมอจิตอาสา ตอกเส้น ช่วยเหลือผู้ที่มีอาการ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดข้อ ปวดเข่า หมอนรองกระดูกเสื่อม กระดูกทับเส้นประสาท กระดูกคด กระดูกเคลื่อน ไหล่ติด นิ้วล็อก มือชาเท้าชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทอดผ้าป่ากองละ ๒,๔๐๐บาท มอบองค์พ่อปู่ ๙นิ้ว หรือ๕นิ้วให้เป็นของขวัญ
ทอดผ้าป่ากองละ ๒๐,๐๐๐ บาท คณะศิษย์จะไปดูแลรักษาผู้มีบุญถึงที่บ้านของท่าน
ทอดผ้าป่ากองละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทได้จารึกนามสกุล ตระกูลVIP ไว้ที่ศิลาจารึกเสาสี่เหลี่ยม
ท่านสามารถร่วมทำบุญกับมูลนิธิ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปากเกร็ด หมายเลขบัญชี 305 -427191-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้น ๒๖๐๐ปี
ติดต่อสอบถาม ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุรักษ์มรดกไทย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 099 283 8871
ศูนย์ตอกเส้นพุทธวิชาลัยหลักสี่ โทร 02 552 5033, 081 160 9431
ศูนย์ตอกเส้นปากเกร็ด โทร 02 963 3612-15, 061 413 1385-7
พระมหาสีไพร อาภาธโร ประธานมูลนิธิ 081 006 0504
ขออานิสงส์ในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าครั้งนี้ ขอให้ได้พบหมอดี ยาทิพย์รักษาให้หายฉับพลัน เป็นอัศจรรย์ทุกท่านด้วยเทอญ เจริญพร
พระมหาสีไพร อาภาธโร
ประธานมูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้น ๒๖๐๐ปี
ติดตามข้อมูลการก่อสร้างและรายชื่อเจ้าภาพทอดผ้าป่าได้ที่   www.sripai.com
สถานที่ก่อสร้างอยู่ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุรักษ์มรดกไทย 159 หมู่2 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
03 02 01

ลงแอ็ป๑

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา๑๐.๐๐น. จะทำพิธี อัญเชิญเศียรพ่อปู่พ่อปู่หมอชีวกโกมาร
ภัจจ์และจะได้ทำการแกะสลักต่อไป    ท่านใดที่เคารพรักในองค์พ่อปู่  ศิษย์พ่อปู่   ลูกหลานพ่อปู่ ศรัทธาในภูมิปัญญาพ่อปู่ ที่เจ็บป่วยรักษาไม่หาย ขี้โรคสามวันดีสี่วันไข้ ขี้โรคตั้งแต่เกิด    ครั้งนี้เป็นบุญนำพา วาสนานำส่ง ให้หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย  มาร่วมกันทอดผ้าป่าสละโรคเวร โรคกรรม สละความเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมานของสังขาร จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหาบารมีสร้างพ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ เทพเจ้าการแพทย์แผนโบราณ โดยความพร้อมเพียงกัน ให้เป็นศูนย์รวมหล่อหลอมความเมตตาธรรม ความเอื้ออาธร สงเคราะห์คนเจ็บคนป่วย สืบต่อไป

ในวันงานที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีหมอจิตอาสา แก้อาการ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดข้อ ปวดเข่า หมอนรองกระดูกเสื่อม กระดูกทับเส้นประสาท กระดูกคด กระดูกเคลื่อน ไหล่ติด นิ้วล็อก มือชา เท้าชาให้หายได้ภายในเวลา ๑๐-๑๕นาที ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กำหนดการวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙  พักค้างคืนที่ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอรท์ วันที่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา๑๒.๐๐ทอดผ้าป่าณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๑๐๘หมู่๘ ต.คอกควาย อ.บ้านไร จ.อุทัยธานี โทรสอบถาม 099 283 8871 สำรองที่พัก ๐๘๖ ๑๔๙ ๔๙๖๔
ติดต่อสอบถาม ศูนย์ตอกเส้นพุทธวิชาลัยหลักสี่ โทร ๐๒ ๕๕๒ ๕๐๓๓ , ๐๘๑ ๑๖๐ ๙๔๓๑
ศูนย์ตอกเส้นปากเกร็ด โทร ๐๒ ๙๖๓ ๓๖๑๒-๑๕, ๐๖๑ ๔๑๓ ๑๓๘๕-๘๗
พระมหาสีไพร อาภาธโร ประธานมูลนิธิ ๐๘๑ ๐๐๖ ๐๕๐๔

ทอดผ้าป่ากองละ ๒,๔๐๐บาท เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา มีองค์พ่อปู่องค์เล็กเป็นของขวัญ
ทอดผ้าป่ากองละ ๒๐,๐๐๐ บาท คณะศิษย์จะไปดูแลรักษาผู้มีบุญถึงที่บ้านของท่าน
ทอดผ้าป่ากองละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทได้จารึกนามสกุล ตระกูลVIP ไว้ที่ศิลาจารึกเสาสี่เหลี่ยม ได้สิทธิ์พิเศษในการบำบัดก่อนผู้อื่น
ขออานิสงส์ในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าครั้งนี้ ขอให้ได้พบหมอดี ยาทิพย์
รักษาให้หายฉับพลันเป็นอัศจรรย์ทุกท่านด้วยเทอญ เจริญพร

แอ็ป์ ๒ แอ็ป ๓ แอ็ป์ ๙มูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้น๒๖๐๐ปี ได้วางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุรักษ์มรดกไทย   เมื่อ วันที่๑ มิ.ย.พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ทำการสร้างองค์พ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ หน้าตักกว้าง๑๐ เมตร สูง๑๗เมตร เป็นหินทรายล้วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของการแพทย์แผนโบราณ ได้ทำการตอกเข็ม เทฐานพ่อปู่ เสร็จแล้ว เมื่อวันที่๑๖สิงหาคม วันมหาอโรคยา ได้ทำพิธียกศิลาศักดิ์สิทธิ์ก้อนแรกขึ้นประดิษฐ์สถานเป็นประฐมฤกษ์
แอ็ป ๑๐

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้