บริจาค

บริจาคสนับสนุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปากเกร็ด บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 305-427191-0
ชื่อบัญชี : มูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้น 2600 ปี

Siam Commercial Bank, Pakred Branch, Saving Account No.: 305-427191-0 Bodhi Rangsi Toksen 2600 Years