พิจารณาก่อนตัดสินใจ

0
2344

“คุณโยมหายก็มี ไม่หายก็มี ถูกใจก็มี ไม่ถูกใจก็มี เจ็บตัวฟรีก็มี ตายก็เผา ไม่ชอบใจก็ไปหาหมออื่น ไม่พอใจก็ต้องทำใจ ปลงชีวิตได้ไหม ถ้าปลงไม่ได้ ทำใจไม่ได้ อย่ามาเลย ”
”****หมายเหตุ ถ้ากลัวเจ็บ กลัวฟกช้ำ ดำเขียว ไม่ต้องโทร ไม่ต้องถาม ไม่ต้องมา ให้เสียเวลา “  โอมพินิจมหาพิจารณา ข้าพเจ้าใคร่ครวญดีแล้ว สอบถามแล้ว จึงขอเข้ารับการตอกเส้น  ด้วยความมั่นใจ ด้วยความศรัทธา ด้วยความสมัครใจ เจ็บแทบตายก็ยอม” ขอให้หาย คนขี้กลัว ขี้กังวล เอะอะโวยวาย เรื่องมาก เครียด หายยากเพราะกรรมกิเลสหนา***
ถ้ามีเหตุไม่พึงประสงค์ เช่นฟกช้ำ ดำเขียว เคล็ดขัดยอก เจ็บหนักกว่าเก่า…..จะไม่บ่น ไม่ด่า ไม่ว่า ไม่เรียกร้อง ไม่ฟ้องร้อง เรียกร้องค่า เสียหายใดๆทั้งสิ้น ใครเรียกร้อง ฟ้องร้อง ปรับ 10 เท่าตัว ในฐานะที่ทำให้อาตมาเสียเวลา สร้างบุญ สร้างบารมี สร้างความดี มีบุญมากครั้งเดียวหาย มีบุญน้อยก็ ๒-๓ครั้งหาย ถ้ากลัวเจ็บก็หลายครั้งหาย ถ้าไม่หายก็ถือเสียวว่าเจ็บตัวฟรีด้วยความสมัคใจก็แล้วกัน ไม่ดีขึ้นเลยก็เอาไปเผาถ่านเทิด หายหรือไม่หายก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของโยม อาตมาก็มีบุญวาสนาช่วยได้เพียงแค่นี้

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้