วิธีการปฏิบัติ

ท่าที่ 1

นั่งสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้าย หงายฝ่ามือทั้งสอง วางบนหัวเข่า ยกฝ่ามือทั้งสองขึ้นกำหนดเอาสมอง (ความคิด) วางไว้บนฝ่ามือข้างขวา กำหนดเอาหัวใจ (ความรู้สึก)วางไว้บนฝ่ามือข้างซ้าย แล้วยกมือขึ้นลง สลับข้างกัน ขวาขึ้นซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้น เป็นจังหวะไปเรื่อยๆ เหมือนเราชั่งน้ำหนักระหว่างสมองกับหัวใจ ยกขึ้น ยกลงอย่างเบาๆ ช้าๆ พอดีๆ สบายๆ ผ่อนคลายข้อมูล89

ท่าที่ 2

ให้เราเอาฝ่ามือทั้งสองมาหมุนอยู่ข้างหน้า หมุนเป็นธรรมจักร หมุนไปเรื่อยๆการหมุนฝ่ามือเป็นการสร้างพลังงานประจุไฟฟ้าบวกขึ้นมาใหม่เราจะรู้สึกถึงพลังงานและความสดชื่นขึ้นมาทันที ทำไปเรื่อยๆ ประมาณ 10 นาทีเป็นการสร้างพลังงานให้กับตัวเองเหมือนการหมุนของไดนาโมที่ปล่อยสนามพลังงานไฟฟ้าออกมาข้อมูล90

ท่าที่ 3

ให้เราเอามือซ้ายอยู่ล่างมือขวาอยู่บน แล้วนำพลังงานทั้งหมด มาปั้นรวมกันอยู่กึ่งกลางฝ่ามือให้เป็นลูกแก้วที่กลางฝ่ามือ ประคองไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นการอัดพลังงานเข้าสู่ร่างกายพลังงานส่วนหนึ่งจะไหลเข้าไปตามเส้นประสาท ไปรักษาหัวใจ ปอด ตับ ไต ม้ามลำไส้ ถุงน้ำดี อวัยวะภายในทั้งหมดก่อนและพลังงานอีกส่วนหนึ่งจะไหลไปตามกระแสเลือด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันข้อมูล91

ท่าที่ 4

คือ ท่าไร้รูปแบบ ไร้วิธีการ ทำกายและจิตของเรานี้ให้เคลื่อนไหว เหมือนใบไม้ที่พลิ้วไหวไปตามลม


วิธีการตั้งสมาธิข้อมูล92

แบมือทั้ง 2 ขึ้นนึกมโนภาพหรือจินตนาการว่า มีลูกหินทรงกลมวางไว้บนฝ่ามือทั้งสองแล้วยกมือสาวเข้าหาตัว พร้อมๆ กับหมุนลูกหินบน ฝ่ามือไปด้วย ทำไปเรื่อยๆจนกว่า จะเห็นลูกหินหมุนอย่างชัดเจนที่กลางฝ่ามือบางครั้งจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายหายไป เหลือ แต่ลูกหินในขณะที่ปฏิบัตินี้สามารถนึกภาพจินตนาการเปลี่ยนจากลูกหินให้กลายเป็นลูกแก้วใส ดอกบัว ลูกไฟ ธรรมจักร พระพุทธรูปลูกโลก ดวงจันทร์ พระอาทิตย์ ฯลฯ


วิธีถ่ายทอดสมาธิ
ข้อมูล93

ท่าที่ 1: จูนสมาธิ

ให้ผู้สอนหงายฝ่ามือทั้งสองนิ้วโป้งกดกลางฝ่ามือ 4 นิ้วที่เหลือ แตะอยู่ใต้หลังมือของผู้ฝึกหัดใหม่แล้วสาวฝ่ามือเข้าออก หมุนเป็นวงกลมหรือวงรี คล้ายกับการสาวเชือกทำต่อไปเรื่อยๆ จนสังเกตว่า ผู้ฝึกใหม่เริ่มผ่อนคลาย แล้วปล่อยให้เขาทำเอง

ข้อมูล94

ท่าที่ 2: ถ่ายทอดผ่านฝ่ามือ

ให้ผู้สอนใช้ฝ่ามือแตะฝ่ามือของผู้ฝึกหัดใหม่ แล้วหมุนเป็นวงกลม พร้อมๆ กันทั้งสองฝ่ามือให้ส่งความรู้สึกไปที่หัวใจกับปอด ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งผู้ฝึกใหม่ผ่อนคลาย แล้วปล่อยให้เขาทำเอง

ข้อมูล95

ท่าที่ 3: สายสัมพันธ์

ให้นั่งหันหลังชนกันแล้วต่างคนต่างปฏิบัติสมาธิพร้อมกันกำหนดจิตส่งพลังเข้าแผ่นหลังของอีกฝ่ายหนึ่ง ( เหมาะกับสามี-ภรรยา, เพื่อน, ญาติสนิทที่เจ็บป่วย และผู้ที่ต้องการกำลังใจ)

ข้อมูล96

ท่าที่ 4: การฝึกแบบอนุกรม

ใช้ผู้ฝึก 5-10 คน นั่งขัดสมาธิให้ฝ่ามือสัมผัสกัน แล้วโยกตัวในจังหวะที่สอดคล้องไปด้วยกันโดยที่ฝ่ามือไม่หลุดออกจากกัน (เหมาะสำหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก)


สมาธิพิเศษ
ข้อมูล97
1. เส้นแสง

ให้กำมือชูนิ้วโป้งขึ้นทั้งสองมือให้นึกมโนภาพเป็นเส้นแสงเหมือนเลเซอร์สีเงิน-สีทอง หรือสีอื่นๆที่ปลายนิ้วโป้ง แล้วใช้เส้นแสงถูไปตามจุดเจ็บปวดในร่างกาย ถูไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกร้อน สามารถกำหนดจิตโดยให้เส้นแสงเล็กลง เป็นเส้น-คม-บางไปตัด-ถูหรือทำลายเซลล์ที่ผิดปกติ จะได้ผลดีมากๆ เหมาะกับผู้ที่มีแผลพุพองเน่าเปื่อย มะเร็ง เนื้องอก น้ำเลือด น้ำเหลืองไม่ดี

ข้อมูล982. ขับพิษออกจากร่างกายใส่ลูกแก้ว

ให้นึกมโนภาพว่ามีลูกแก้วใสๆที่กลางฝ่ามือ และนึกว่าเชื้อโรคสารพิษและความเจ็บป่วยเป็นสีดำไหลไปตามกระแสเลือดไหลไปที่ปลายฝ่ามือทั้งสอง ม้วนไหลเข้าไปในลูกแก้วเหมือนม้วนเส้นด้ายพันเข้าสู่ลูกแก้ว ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเราโล่ง โปร่งใส สบายขึ้น และลูกแก้วเป็นสีดำคล้ำเสร็จแล้วให้กำหนดจิตดีดลูกแก้วสีดำนั้นออกไปนอกโลกระวังอย่าดีดใส่ใครจะเป็นบาปอย่างหนัก

ข้อมูล993. สมาธิอักษร

ให้ผู้ปฏิบัติเลือกบทสวดมนต์บทใดบทหนึ่ง เช่น บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ บทพาหุง ธรรมจักร ยอดพระกัณฑ์ ฯลฯอ่านให้คล่อง ท่องให้จำ ภาวนาที่ใจ สวดให้ชัด ตรงตามอักขระ วรรคตอนจากนั้นใช้ใจเป็นปากกา เขียนบทสวดมนต์ที่ท่องจำในใจโดยไม่ออกเสียงเมื่อสวดไปแล้วเกิดลืมขึ้นมาในบางวรรค บางตอนให้ปล่อยเลยไปไม่ต้องย้อนกลับไปสวดใหม่ คนโบราณพูดไว้เป็นปริศนาของวิชาสมาธิอักษรว่า “หงส์ทองคู่ ตัวหนึ่งอยู่ ตัวหนึ่งไป” ขณะที่สวดจิตจะเป็นสมาธิบางครั้งอาจจะมองเห็นเทพ เทวดา ญาติ ภูตผีปีศาจมานั่งฟังเต็มไปหมด อย่ากลัวอย่าตกใจ อย่ารำคาญข้อมูล100ข้อมูล101ข้อมูล102ข้อมูล103ข้อมูล104