สถิติการบำบัด 2556

0
1389

สถิติการบำบัด 2556

ลำดับที่

สถานที่

วันที่ เดือน

กระดูก
ทับเส้น

ปวดหลัง ฯลฯ

รวมจำนวนคน

1

วัดธรรมปัญญาราม อ.สามพราน
จ.นครปฐม

3-6? มกราคม

404

2

วัดตารวก ต.กังแอน อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์

3-6 มกราคม

27

322

349

3

วิหารหลวงปู่โต
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

7 ???มกราคม

80

4

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
วิทยาเขตกระบี่ อ.เขาพนม จ.กระบี่

7-9 มกราคม

300

5

วัดสามจุ้น
อ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี

9-11 มกราคม

173

6

ร.พ. ส่งเสริมสุขภาพ
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

10 มกราคม

50

7

วัดวิโรจนาราม
ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

11 มกราคม

21

8

วัดบันไดสามแสน
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

12-13 มกราคม

67

9

วัดพัฒนาราม
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

11-13 มกราคม

247

10

วัดช่องลม
อ.เมือง จ.ราชบุรี

14-20 มกราคม

744

11

วัดหัวยาง ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมณ์ จ.ชัยนาท

14-15 มกราคม

2

112

114

12

วัดศรีวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

25-27 มกราคม

250

13

รวมผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมด ประจำเดือนมกราคม

รวม

29

2770

2,799

14

ร้านวิโรจน์การเกษตรอ.เมือง จ.สิงห์บุรี

29-2 กุมภาพันธ์

29

345

374

15

วัดหลวงพ่อโต อ.สีคิ้วจ.นครราชสีมา

4? กุมภาพันธ์

13

13

16

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
อ.สามพราน จ.นครปฐม

4-6? กุมภาพันธ์

302

17

ศูนย์ปฎิบัติธรรมอนุรักษ์มรดกไทย
สาขาราชภัฎพระนครบางเขน กทม.

7-10 กุมภาพันธ์

22

266

288

18

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม
ประจำจังหวัดพิษณุโลก(หลวงปู่แอ้ว) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

15-17 กุมภาพันธ์

42

265

307

19

วัดบันไดสามแสน อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี

16-18 กุมภาพันธ์

5

96

101

20

วัดกุฏีทอง อ.พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี

18-20 กุมภาพันธ์

52

242

294

21

วัดมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

19-21กุมภาพันธ์

11

110

121

22

วัดสังฆาราม ต.เทียงแท้ อ.สรรคบุรี ชัยนาท

22-24 กุมภาพันธ์

13

121

134

23

ศูนย์ปฎิบัติธรรมอนุรักษ์มรดกไทย
สาขาราชภัฎพระนครบางเขน กทม.

21-27 กุมภาพันธ์

54

524

578

24

รวมผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมด ประจำเดือนกุมภาพันธ์

รวม

228

2284

2,512 คน

25

วัดตารวก ต.กังแอน อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์

28-4 มีนาคม

32

328

360

26

วัดบ้านหนองมะเขือ ต สะแกโพร่ง อ เมือง จ บุรีรัมย์

5-7 มีนาคม

29

145

174

27

โรงเจประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

11-15 มีนาคม

29

315

344

28

อบจ.? จ. กระบี่

13-15 มีนาคม

11

131

142

29

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

20-21 มีนาคม

35

30

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
อ.สามพราน จ.นครปฐม

17-23 มีนาคม

16

248

264

31

วัดบันไดสามแสน อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี

16-18 มีนาคม

60

32

วัดมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

19-21 มีนาคม

11

63

74

33

วัดสังฆาราม ต.เทียงแท้ อ.สรรคบุรี ชัยนาท

22-23 มีนาคม

11

39

40

34

ศูนย์ปฎิบัติธรรมอนุรักษ์มรดกไทย
สาขาราชภัฎพระนครบางเขน กทม.

1-31 มีนาคม

40

758

798

35

วัดศรีวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

29-30 มีนาคม

24

201

225

36

รวมผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมด ประจำเดือนมีนาคม

203

2332

2,516

37

ศูนย์ปฎิบัติธรรมอนุรักษ์มรดกไทย อ.เขาคิชฌกูฏ

1ก.พ-1 เมษายน

342

342

38

ศุนย์ประชุมสิริกิตต์

6 วัน? เมษายน

150

39

วัดกรวด ต.กระแดะ อ.กาญจนดิตถ์ จ.สุราษฎร์ธานี

4-12 เมษายน

219

731

950

40

เทศบาล อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี

13-15 เมษายน

41

110

151

41

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม
ประจำจังหวัดพิษณุโลก(หลวงปู่แอ้ว) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

19-21 เมษายน

49

178

227

42

วัดกุฏีทอง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

22-25 เมษายน

37

234

281

43

วัดตารวก ต.กังแอน อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์

28-30 เมษายน

14

144

158

44

ศูนย์ปฎิบัติธรรมอนุรักษ์มรดกไทย
สาขาราชภัฎพระนครบางเขน กทม.

37 เมษายน

45

รวมผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมด ประจำเดือนเมษายน

46

วัดป่าโคกปราสาท อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

1-3 พฤษภาคม

47

วัดเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ

4-7 พฤษภาคม

48

ศสุนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง
ตำบลหนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

10-12 พฤษภาคม

49

วัดหัวยาง ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

13-15 พฤษภาคม

50

วัดถ้ำทะเลทรัพย์ อ.ประทิว จ.ชุมพร

6-10? พฤษภาคม

51

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
อ.สามพราน จ.นครปฐม

19-23 พฤษภาคม

 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้