หลักสูตรภูมิปัญญาโรคทางการแพทย์ตอกเส้น

2
3837

[slideshow_deploy id=’5293′]

หลักสูตรภูมิปัญญาโรคทางการแพทย์ตอกเส้น โดย พระมหาสีไพร อาภาธโร
รับรุ่นละ 100 ท่านเท่านั้น
1-7 พฤษภาคม เป็นรุ่นที่ 7
1-7 มิถุนายน เป็นรุ่นที่ 8
1-7 กรกฎาคม เป็นรุ่นที่ 9
13-19 สิงหาคม เป็นรุ่นที่ 10
1-7 กันยายน เป็นรุ่นที่ 11
1-7 ตุลาคม เป็นรุ่นที่ 12
1-7 พฤศจิกายน เป็นรุ่นที่ 13
1-7 ธันวาคม เป็นรุ่นที่ 14

หลักสูตรการอบรมทั้งหมด 60 ชั่วโมงดังนี้
+มหัศจรรย์การตอกเส้นหลักสูตร 3 วันรวม 24 ชั่วโมง
+ นวดจัดกระดูก ปรับสมดุลร่างกายแบบโบราณ 1 วัน 8 ชั่วโมง
+ นวดผ้าขาวม้าทองคำ 2 วัน 5 ชั่วโมง
+ สมาธิผ่อนคลายบำบัดโรค วันละ 2 ฃั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง
+ โยคะวิถีไทย วันละ 2 ช.ม. รวม 5 ชั่วโมง
+ กัวซา 1 วัน 5 ชั่วโมง

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
+ ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิปัญญาโรคทางการแพทย์ตอกเส้น ๒,๖๐๐ ปี
+ ประกาศนียบัตรนวดรักษาแบบผสมผสาน (ไทยและอังกฤษ) 150 ชั่วโมง ของสมาคมแพทย์แผนไทย

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ๗ วัน
15000 บาท มัดจำการอบรม 1000 บาท
ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-149-4964 (แอน)

เอกสารที่ต้องใช้ (กรุณาเตรียมให้พร้อมในวันสมัครเรียน)
+ หลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือสำเนาการโอนออนไลน์
+ สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
+ สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด

+ รูปถ่ายใส่สูท 1? นิ้ว 7 ใบ

+ สำเนาการศึกษาอื่นๆ(ถ้ามี)เช่น นวดแผนไทย แพทย์แผนไทย
#เรียนตอกเส้น?#เรียนจัดกระดูก?#เรียนนวดผสมผสาน?#สมาธิเพื่อการผ่อนคลาย?#พระมหาสีไพร

? ที่?<

2 ความคิดเห็น

  1. ต้องการเรียนที่ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอร์ทที่จะเริ่มวันพรุ่งนี้จำนวน 2 คน
    ยังมีที่ว่างไหมคะ ถ้ามีจะโอนมัดจำให้ค่ะ
    ส่วนการเดินทาง ต้องไปถึงรีสอร์ทวันนี้หรือพรุ่งนี้และกี่โมงคะ

    กุลศิริ 0816498430

ทิ้งคำตอบไว้