หลักสูตรเทคนิครวมศาสตร์ภูมิปัญญาโรคทางการแพทย์

2
3437

[slideshow_deploy id=’5783′]

 

มูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้นโบราณ ๒๖๐๐ ปี
เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิครวมศาสตร์ภูมิปัญญาโรคทางการแพทย์
ปี พ.ศ 2558 รับรุ่นละ 100 ท่านเท่านั้น
1-7 มกราคม 2558 เป็นรุ่นที่ 14
1-7 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นรุ่นที่ 15
1-7 มีนาคม 2558 เป็นรุ่นที่ 16
1-7 เมษายน 2558 เป็นรุ่นที่ 17
1-7 พฤษภาคม 2558 เป็นรุ่นที่ 18
1-7 มิถุนายน 2558 เป็นรุ่นที่ 19
1-7 กรกฎาคม 2558 เป็นรุ่นที่ 20
1-7 สิงหาคม 2558 เป็นรุ่นที่ 21
1-7 ตุลาคม 2558 เป็นรุ่นที่ 22
1-7 พฤศจิกายน 2558 เป็นรุ่นที่ 23
1-7 ธันวาคม 2558 เป็นรุ่นที่ 24

หลักสูตรการอบรมทั้งหมด 7 วัน 60 ชั่วโมงดังนี้

+ 2 วันแรก ฝึกสมาธิผ่อนคลายรักษาตัวเองก่อน ถ้าไม่ผ่าน 2 วันแรกเชิญกลับ ถ้าผ่าน วันต่อๆไปจะสอนการใช้พลังจิต รวม 16 ชั่วโมง
+ วันที่ 3 สอนตอกเส้นผ่อนคลาย 10 ชั่วโมง
+ วันที่ 4 สอนตอกเส้นแก้อาการ 10 ชั่วโมง
+ วันที่ 5 สอนนวดจัดกระดูก ปรับสมดุลร่างกายแบบโบราณ 12 ชั่วโมง
+ วันที่ 6 สอนนวดผ้าขาวม้า สำหรับผู้ป่วย 6 ชั่วโมง
+ โยคะเอ็กซเรย์ วันละ 1 ช.ม. รวม 6 ชั่วโมง
+ เวลาที่เหลือ สอนกัวซา มาร์คหน้าทองให้
ผู้ที่เข้ารับการอบรม ทานน้ำด่าง ทานดีท็อกซ์ระบายของเสียในร่างกาย ทานแม็กซิโมล ฟื้นฟูเซลล์ ทุกท่าน

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

+ ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิปัญญาโรคทางการแพทย์ตอกเส้น ๒,๖๐๐ ปี
+ ประกาศนียบัตรนวดรักษาแบบผสมผสาน (ไทยและอังกฤษ) 150 ชั่วโมง ของสมาคมแพทย์แผนไทย

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ในการอบรม 7 วันมีอาหาร ที่พัก พร้อมอุปกรณ์การเรียน 
 วางประกันว่าเข้าอบรมจริงก่อน 1,000 บาท เพื่อความแน่นอน
ในการจัดอบรม ให้โอนเข้าธนาคาร TMB
ชื่อบัญชี พระมหาสีไพร อาภาธโร
 เลขที่บัญชี103-2-38196-2
สาขาบางบัว ประเภท เพื่อออม 
ติดต่อสอบถามได้ที่
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้โทรถาม 086-149-4964 (แอน) โดยตรง
เอกสารที่ต้องใช้ (กรุณาเตรียมให้พร้อมในวันสมัครเรียน)

  • หลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือสำเนาการโอนออนไลน์
  • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
  • รูปถ่ายใส่สูท นิ้ว 7 ใบ
  • สำเนาการศึกษาอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น นวดแผนไทย แพทย์แผนไทย
  • ในปัจจุบันการศึกษาทางการแพทย์มีหลากหลายมาก และมักจะมี เป้าหมาย  ทำเพื่อการค้า ทำกำไร ทำเป็นอาชีพ ตามแนวทางของนักธุรกิจ เพื่อหวังความร่ำรวย บนความทุกข์ ยากของคนเจ็บป่วยที่ไม่มีทางเลือก แต่ก็มีวิธีการรักษาโรคแบบง่ายๆ ที่เราสามารถทำกันเองได้ ทำกันในครอบครัว เป็นการรักษา และป้องกันที่ต้นเหตุแบบโบราณ ทำกันมา หลายพันปี “หายไว หายฉับพลัน มากมาย กลับถูกว่าหายแบบไม่มีเหตุผล ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีวิชชาการอ้างอิง ทอดทิ้ง ให้สูญหายไป” ทำไปทำมา คนป่วยล้นโรงพยาบาล คนยากคนจนเพิ่มขึ้น ชีวิตคนไม่มีคุณภาพ คนป่วย ญาติผู้ป่วย ต้องขายไร่ขายนา ขายทุกสิ่งทุกอย่าง จนสิ้นเนื้อประดาตัว ทรัพย์สมบัติที่หามาตลอดชีวิตยกให้หมอหมด เขาบอกเท่าไหร่ก็ต้องจ่าย “รักษาไม่หาย เท่าไหร่เท่ากัน จ่ายไม่อั้น ขอให้บอก จำใจต้องจ่าย ไม่มีทางเลือก”ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้น อาตมาเข้าใจปัญหานี้ จึงหาทางออก มาบอกกล่าวกัน ยังมีทางเลือกที่ถูกลืม

อาตมาเข้าใจปัญหา จึงหาทางออกให้กับสังคม ที่ด้อยโอกาส ยากจน ได้มีโอกาสเรียนรู้ วิธีการรักษาตัวเอง และใช้ความรัก ความเมตตาประสบการณ์ของเรานี่แหละ ดูแลครอบครัว ดูแลญาติมิตรบริวาร ที่ง่าย ประหยัด ปลอดภัย ที่สุด ไปไม่ต้องพึงพาเทคโนโลยี แต่ก็เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนโบราณ ที่โลกจะต้องยอมรับ เพราะมันหายจริง เป็นการช่วยชาติประหยัดงบประมาณ เป็นการสนองงานตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จุดประสงค์ของการจัดอบรม

๑. เพื่อรักษาโรค ให้หาย ประหยัด ปลอดภัย ใช้เวลาสัน ใช้ยาให้น้อยที่สุด
๒. เพื่อให้แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน เป็นแพทย์วิถีธรรม อยู่คู่สังคมไทย
๓. เพื่อสงเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ให้เป็นมรดกของชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมแพทย์แผนไทย ให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
๕. เพื่อให้คนไทยได้รู้จักภูมิปัญญาไทย ว่ารักษาโรคแบบโบราณ นั้นง่ายมากๆ
๖. เพื่อเป็นแพทย์ทางเลือก ให้กับแพทย์แผนอนาคต ที่จะตอบโจทย์สังคม ต้นทุนต่ำ แต่มีคุณภาพ เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบประยุกต์ร่วมสมัย สร้างปรากฏการณ์นวัตกรรม เป็นเทคนิครวมศาสตร์ภูมิปัญญา โรคทางการแพทย์ ให้กับคนทั้งโลก
๗. เพื่อให้คนทั่วไปได้รู้ว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง ถ้าเราไม่เป็นหมอเสียเอง เราก็ต้องหาเงินมาให้หมอ  และอาจจะถูกหมอรักษาเราจนหมดตัว ทั้งๆที่เราทำกันเองก็ได้
๘. เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ แต่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ให้มีอาชีพที่สุจริตธรรม ไม่ผิดกฎหมาย
๙. เพื่อดูแลคนที่เรารัก ดูแลชุมชนที่ตนอาศัย และดูแลตัวเองอย่างยั่งยืน
ตัวเราเองจะได้มี ความรู้ ความสามารถ ที่จะดูแลคนที่เรารัก ด้วยความภาคภูมิใจ
***หมายเหตุที่ต้องเก็บค่าใช้จ่าย เพราะเคยพยายามสอนฟรีมานานแล้ว กลับไม่ได้ผล มาช้า มาสาย มาไม่ครบตามเวลาเรียน  มามั่งไม่มามั่ง มาแบบไม่มีศรัทธา ไม่มีจิตวิญญาณที่จะเรียน บางคนตกงานไม่มีงานทำ มาเรียนแล้วหวังว่าจะมีงานทำ พอจบออกไปแล้วไม่มีประสิทธิภาพ ทำแบบงูๆปลาเสียหายมาก เพราะ คนเรียนเห็นว่าเป็นของฟรี ไม่มีคุณค่า  อะไรที่เป็นของฟรี มักจะเป็นของคุณภาพต่ำ ไม่มีค่า ไม่มีราคา  เป็นของที่เขาไม่ต้องการแล้ว อาตมาจึงเก็บค่าเล่าเรียน แบบพอเพียง วัดความจริงใจของผู้ที่จะเรียน พอเสียเงินเขาก็ ไม่ยอมเสียสิทธิ์ กลัวไม่คุ้มค่ากับเงินกับเวลาที่เสียไป จึงเป็นเหตุผลว่า

เก็บเงินได้ผลกว่าสอนฟรีครับผม ทางเรามีความจริงใจ ตั้งใจที่จะความรู้อย่างหมดตัว
กลุ่มเป้าหมายที่จะมาอบรม
1: กลุ่มคนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับอาการปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดข้อ ปวดเข่า หมอนรองกระดูกเสื่อม กระดูกทับเส้นประสาท ไหล่ติด นิ้วล็อก มือชา เท้าชา หรือเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน ไมเกรน รักษามานานไปมาหลายที่ รักษาที่ไหนก็ไม่หายลองมาอบรมที่นี่ซิ
2: กลุ่มหมอนวดอาชีพที่ทำการนวดแล้วตัวเองเจ็บป่วย รักษาตัวเองไม่ได้ เจ็บป่วยเรื้อรัง จะได้มารักษาตัวเอง และเพิ่มพูนเทคนิค วิธีการใหม่ๆให้กับอาชีพ
3: กลุ่มคนที่รักสุขภาพ ต้องการความรู้ที่จะดูแลสุขภาพของตัวเอง ไม่ให้ป่วย หรื่อที่ป่วยอยู่แล้ว เรียนไปด้วย รักษาด้วย
4: กลุ่มคนที่ต้องการความรู้ ที่จะไปดูแลคนป่วย
กลุ่มคนเหล่านี้มาอบรมที่นี้จะไม่ผิดหวังแน่นอน
5: กลุ่มคนที่แพ้ยา เบื่อยา เบื่อการบำบัดรักษาแบบสมัยใหม่ ทีแพงแสนแพง ต้องการรักษาแบบโบราณ แบบธรรมชาติบำบัด
6: กลุ่มคนที่หมอสั่งผ่าตัด ไม่มีเงิน กลัวพิการ กลัวใส่เหล็ก กลัวใส่ของเทียม เกือบร้อยเปอร์เซ็นไม่ผิดหวัง

มาเรียนมาอบรมกับเราแล้ว กายหายป่วย ใจหายโกรธ เพิ่มพูนสติปัญญา
ได้วิชาสร้างบุญบารมี ได้วิชาชีพ ได้ดูแลคนที่เรารัก
คุ้มสุดคุ้มที่มูลนิธิเรามอบให้

ติดต่อการอบรมโดยตรง คุณแอน 086 149 4964
ติดต่ออาตมา 081 006 0504 ติดต่อสอบถาม 02 963 3612 ,02 552 5033

2 ความคิดเห็น

  1. สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรรุ่นที่ 15 ระหว่าง วันที่ 1-7 ก.พ. 2558 สถานที่อบรมที่ไหนคะ ขอทราบรายละเอียดค่ะ

  2. Thank you for this kind of therapy and the training. I want to come to Thailand and learn the technique from the Master. Please send me the details of the course.

ทิ้งคำตอบไว้