เส้นประสาท

เส้นประสาทเริ่มจากสมองลงมาถึงปลายก้นกบมี31คู่ แต่ละคู่จะร้อยออกจากแนวข้อกระดูกมารับรู้ที่แนวกล้ามเนื้อด้านข้างแต่ละข้าง ข้อกระดูกแต่ละข้อจะเป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกาย เม็ดเลือดแดงที่ผลิตจากไขกระดูกจะมีรหัสบาร์โค้ตเรียบร้อยว่าจะไปเลี้ยง เช่นสมองต้องการบี12 กระดูกต้องการแคลเซี้ยม ผิวหนังต้องการกำมะถัน หัวใจต้องการโปรแต๊สเซี้ยม ฉะนั้นการจัดกระดูก การนวดปรับสมดุลย์ร่างกายจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องทำต้องเรียนรู้ ตามแบบแผนโบราณ

prasad0

  • ประโยชน์การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย
  • ป้องกันอาการไมเกรน  ปวดหัวข้างเดียว
  • ป้องกันโรคเท้าชา มือชา นิ้วล๊อก
  • ป้องกันอาการหลังค่อม
  • ป้องกันการปวดเข่า ขาโก่ง ขางอ แขนงอ
  • ปรับสมดุลข้อต่าง ๆ ไม่ให้เกิดอาการผิดปกติ
  • ปรับระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองให้ปกติ
  • ปรับอาการกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกเคลื่อน
    ***เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาการนวดคลายเส้น การปรับกระดูกโดยด่วนเพื่อสุขภาพของท่านเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


nine − = one

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>