Thursday, November 21, 2019

มูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้น 2,600 ปี ขอเชิญ พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ที่ประสบปัญหาอาการ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดข้อ ปวดเข่า หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกคด กระดูกเคลื่อน หมอนรองกระดูกเสื่อม ไหล่ติด นิ้วล็อก มือชา เท้าชา เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน ไมเกรน ให้บรรเทา เบาคลาย...

  มูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้นโบราณ ๒๖๐๐ ปี เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิครวมศาสตร์ภูมิปัญญาโรคทางการแพทย์ ปี พ.ศ 2558 รับรุ่นละ 100 ท่านเท่านั้น 1-7 มกราคม 2558 เป็นรุ่นที่ 14 1-7 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นรุ่นที่ 15 1-7 มีนาคม 2558 เป็นรุ่นที่ 16 1-7 เมษายน 2558 เป็นรุ่นที่...