Monday, June 17, 2019

ข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of knee) เกิดจากการกดทับเส้นเลือดที่ไปเลื้ยงกระดูกทำให้กระดูกอ่อนและน้ำเลี้ยงข้อน้อยลง โดยมาจากหลายสาเหตุซึ่งมักจะต่อเนื่องกัน เช่น กล้ามเนื้อตึง ดึงรั้ง เพราะเดิน ยืน นั่งไม่ถูกสุขลักษณะ กระดูกทับเส้นประสาท L3 ที่เอว ส่งผลต่อเนื่องลงมาถึงเข่า การขาดสารอาหารไปเลี้ยงข้อต่อ กระดูกข้อเข่าเคลื่อน เนื่องจากอุบัติเหตุ จากหลายสาเหตุนั้น มีผลทำให้กระดูกขาดเลือด ขาดอาหาร ทำให้สร้างมวลกระดูกใหม่ได้น้อยลง ซ่อมแซมตัวเองได้ช้า โดยจะมีอาการปวดเข่าขยับเข่าแล้วมีเสียงดัง งอเข่าเข้าออกไม่สะดวกนั่งคุกเข่าหรือพับเพียบแล้วเจ็บปวด บางรายที่เป็นมากๆเข่ามักจะบวมและมีหินปูนมาเกาะมากจนไม่สามารถงอเข่าได้ ผู้ป่วยอาการเข่าเสื่อม มักจะเป็นในผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากท่ายืนและเดินของผู้หญิง ขาจะชิดกันมากกว่าผู้ชาย เมื่อยืนนานๆหรือเดินมากๆ...

คอบ่าไหล่ตึง ต้นตอสารพัดโรครักษาง่ายมากเพียงแค่ตอกเส้นต้นคอเท่านั้นเอง แล้วก็จัดกระดูกคอ เนื่องจาก ความเครียด การทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอนั่ง-นอนไม่ถูกสุขลักษณะ ขาดการออกกำลังกาย ไม่รู้จักการผ่อนคลายยิ่งสะสมมากเท่าไหร่ ยิ่งก่อโรคเรื้อรังและรุนแรงมากเท่านั้น คอ บ่า ไหล่ ที่แข็ง ยึด ตึง ขาดความยืดหยุ่น  เป็นต้นตอทำให้เกิดหลายโรคตามมา ตั้งแต่ปวดเมื่อยธรรมดาเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ สะบักจม นิ้วล็อก ความดันโลหิตสูงไปจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก กลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ เส้นประสาทที่ออกจากกระดูกช่วงคอแต่ละข้อนั้น มีผลกับอวัยวะช่วง...

“คุณโยมหายก็มี ไม่หายก็มี ถูกใจก็มี ไม่ถูกใจก็มี เจ็บตัวฟรีก็มี ตายก็เผา ไม่ชอบใจก็ไปหาหมออื่น ไม่พอใจก็ต้องทำใจ ปลงชีวิตได้ไหม ถ้าปลงไม่ได้ ทำใจไม่ได้ อย่ามาเลย ” ”****หมายเหตุ ถ้ากลัวเจ็บ กลัวฟกช้ำ ดำเขียว ไม่ต้องโทร ไม่ต้องถาม ไม่ต้องมา ให้เสียเวลา “  โอมพินิจมหาพิจารณา ข้าพเจ้าใคร่ครวญดีแล้ว สอบถามแล้ว...