Wednesday, February 19, 2020

ข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of knee) เกิดจากการกดทับเส้นเลือดที่ไปเลื้ยงกระดูกทำให้กระดูกอ่อนและน้ำเลี้ยงข้อน้อยลง โดยมาจากหลายสาเหตุซึ่งมักจะต่อเนื่องกัน เช่น กล้ามเนื้อตึง ดึงรั้ง เพราะเดิน ยืน นั่งไม่ถูกสุขลักษณะ กระดูกทับเส้นประสาท L3 ที่เอว ส่งผลต่อเนื่องลงมาถึงเข่า การขาดสารอาหารไปเลี้ยงข้อต่อ กระดูกข้อเข่าเคลื่อน เนื่องจากอุบัติเหตุ จากหลายสาเหตุนั้น มีผลทำให้กระดูกขาดเลือด ขาดอาหาร ทำให้สร้างมวลกระดูกใหม่ได้น้อยลง ซ่อมแซมตัวเองได้ช้า โดยจะมีอาการปวดเข่าขยับเข่าแล้วมีเสียงดัง งอเข่าเข้าออกไม่สะดวกนั่งคุกเข่าหรือพับเพียบแล้วเจ็บปวด บางรายที่เป็นมากๆเข่ามักจะบวมและมีหินปูนมาเกาะมากจนไม่สามารถงอเข่าได้ ผู้ป่วยอาการเข่าเสื่อม มักจะเป็นในผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากท่ายืนและเดินของผู้หญิง ขาจะชิดกันมากกว่าผู้ชาย เมื่อยืนนานๆหรือเดินมากๆ...

*** ระบบประจำเดือนมากระปริบกระปอยเลือดลมเดินไม่สะดวกสิวฝ้าบางทีแค่ใช้แท่งยางเคาะแปดรูตรง S₅ ก็หายได้เฉพาะบางคน กระดูก S₅ จะมีกระดูก 5 ข้อมาเชื่อมติดต่อกัน แล้วมีรูด้านข้าง ซ้าย 4รู ขวา 4รู ตรงรูนี้จะมีเส้นประสารทเชื่อมโยงจากหน้าท้องไปสู่แผ่นหลัง คนขี้โรค พังผืดหินปูน จะติดแน่นที่รูนี้ ทำให้เส้นประสาทขยับเขยื้อนไม่ได้สังเกตได้จากการก้มหลังไม่ลง ให้ตอกเส้นตรงนี้แล้วจะดีขึ้น หลังจากตอกแล้วยืนขึ้นก้มลงปลายมือจะแตะถึงพื้น จึงจะเป็นปกติ ภาพจาก Grant’s Anatomy

ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดข้อ ปวดเข่า หมอนรองกระดูก กระดูกทับเส้น ไหล่ติด นิ้วล็อก มือชา เท้าชา เคยประสบอุบัติเหตุ ข้อเข่าเสื่อม หายก็เป็นบุญของโยม เพราะโยมสร้างบุญมาดีก็สมควรที่จะหายเมื่อพระมาโปรด ไม่หายก็เป็นกรรมของโยมเพราะบาปกรรมที่โยมสร้างมามากมายมหาศาลกองเป็นภูเขา บุญเท่าก้อนกรวดก้อนทราย โยมต้องเจ็บตัวฟรี ทุกข์ทรมาน เสียเงิน เสียเวลาและต้องสูญเสียอวัยวะไปตามกรรมและเวลา นี่เป็นทางเลือกเพื่อทางรอดของคนมีบุญ หาย ประหยัด ปลอดภัย...