Monday, February 18, 2019

กระดูกสันหลังกับอวัยวะภายในช่องท้อง อาการท้องผูก ไตทำงานผิดปกติ  ปวดเอว ปวดหลัง ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติหรือปัญหาอวัยวะภายในอื่นๆ  ส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากเส้นประสาทสั่งงานอวัยวะซึ่งออกจากกระดูกสันหลัง L₁ L₂ L₃ L₄ L₅ ถูกดึงรั้งหลังงอผิดรูปและกล้ามเนื้อแข็งเกร็งสองข้างไม่เท่ากัน ผู้ป่วยบางคนที่เป็นมากๆจะหลังยุบเป็นร่องเห็นได้ชัดเจน L₁ มีผลกับ ลำไส้ใหญ่ บริเวณขาหนีบ L₂ มีผลกับ ท้องโดยรวม กล้ามเนื้อท้อง ขาช่วงบน L₃ มีผลกับ ต่อมลูกหมาก มดลูกอวัยวะเพศ กระเพาะปัสสาวะ L₄...

ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดข้อ ปวดเข่า หมอนรองกระดูก กระดูกทับเส้น ไหล่ติด นิ้วล็อก มือชา เท้าชา เคยประสบอุบัติเหตุ ข้อเข่าเสื่อม หายก็เป็นบุญของโยม เพราะโยมสร้างบุญมาดีก็สมควรที่จะหายเมื่อพระมาโปรดไม่หายก็เป็นกรรมของโยมเพราะบาปกรรมที่โยมสร้างมามากมายมหาศาลกองเป็นภูเขาคนมีบาปต้องเจ็บตัวฟรี ทุกข์ทรมาน เสียเงินเสียเวลาและต้องสูญเสียอวัยวะไปตามกรรมและเวลานี่เป็นทางเลือกเพื่อทางรอดของคนมีบุญ หาย ประหยัด ปลอดภัย ใช้เวลาสั้นไม่มีผลแทรกซ้อนหน้าที่รักษาให้บรรเทาเบาคลายเป็นหน้าที่ของหมอพื้นบ้านโดยหลังของมนุษยธรรม หน้าที่รักษาให้หายเป็นหน้าที่ของหมอปริญญา **คนมีบุญ ต้องไม่คดโกงชาติบ้านเมือง ไม่โกรธ ไม่บ่น...

ความสกปรกในร่างกายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 1. อุจจาระที่ตกค้างในลำไส้ใหญ่ ในบางคนมีมากกว่า7-10 กก.เคลือบลำไส้ยาวเป็นเมตรแข็งจนเป็นเถาดาน? แข็งเป็นตระกรัน เป็นแหล่งอาหารของแบคที่เรีย ?เมื่อหมักหมมนานเข้าก็เกิดเป็นแก๊สพิษ เมื่อลำไส้ดูดซับอุจจาระตกค้างไปก็ทำให้กลิ่นตัวกลิ่นปากเหม็น ใบหน้าผิวพรรณเป็นสิวเป็นฝ้า เลือดเป็นกรดเป็นพิษ ในระยะยาวส่งผลถึงสมองเสื่อม มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ ความดันโลหิตสูง แพ้ผื่นคัน 2. สารพิษสารเคมี ตกค้าง พิษจากฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ สารกันบูดในอาหาร ยาเคมีที่บำบัดโรค เครื่องดื่มต่างๆที่มาจากน้ำตาลเทียม คาร์บอนไดออกไซด์ แอลกอฮอลล์ นิโคติน สารสังเคราะห์ต่างๆ...