กระดูกทับเส้น

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท(Spinal Stenosis) เป็นโรคปวดหลังที่เป็นกันมากในวัยทำงานถึงผู้สูงอายุ คนภาคกลางเรียกว่าหลังยอก คนภาคเหนือเรียกว่า เอ็นสะแม้ง คนภาคอีสานเรียกว่าเอ็นพลิก คนอีสานเหนือเรียกว่าเอ็นข้าวเปี้ยง
ka1

ภาพจาก ?en.wikipedia.org

กระดูกสันหลังนั้นมี 33 ข้อ
ซึ่งมีเส้นประสาทอยู่ระหว่างทุกข้อ

ka2

ภาพจาก en.wikipedia.org

ka3

ภาพจาก en.wikipedia.org

กระดูกทับเส้นประสาทนั้นมักจะเป็นช่วงเอว ที่กระดูก L? หรือ L?
ถ้าเป็นที่ L? จะมีอาการปวดและเสียวหลัง ก้น รู้สึกเหมือนโดนไฟช็อต ถ้าเป็นที่ L? จะมีอาการหลังร้าวลงสะโพกไปถึงขา เข่า บางรายที่เป็นมากๆ จะปวดถึงเท้า หรือนิ้วเท้า

ka4

ภาพจาก en.wikipedia.org

ka5

ภาพจาก Grant?s Anatomy

ka6

ภาพจาก Grant?s Anatomy

สาเหตุเนื่องอยู่ในอริยาบทที่นั่งนานๆ หรือนอน กล้ามเนื้อเราจะหดหรือเกร็ง? แต่เมื่อขยับตัวหรือลุกโดยทันที จะเป็นการใช้แรงโดยฉับพลันโดยที่ร่างกายยังไม่ทันปรับตัว? จังหวะนี้แหละกล้ามเนื้อจะบิดเอ็นก็จะบิดตามกล้ามเนื้อ กระดูกก็จะบิดตามเส้นเอ็น ?กระดูกที่เคลื่อนก็จะไปกดทับเส้นประสาท เส้นประสาทก็จะพลิก บิด ไขว้? เปรียบได้กับไฟฟ้าช็อต ซึ่งจะเกิดความร้อน ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบด้วย แต่ถ้าเส้นประสาทบิดทับกันหลายเส้นแล้วไม่หลุดออกจากกันนานๆ ก็กลายเป็นเจ็บ เสียว ตึง ปวด ขยับตัวไม่ได้ จะลุกจะนั่งจะเดินเจ็บปวดตามแนวเส้นประสาทไปทั้งตัวสุดแสนทรมาน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน รักษาง่ายมากๆ ?ก็ในเมื่อเส้นบิด ไขว้กัน เราก็เคาะ ก็ตอกเส้นนวดคลายเส้น จัดกระดูก เพื่อให้เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อคลายตัว เส้นประสาทกลับเข้าที่เดิมก็หายแล้ว โดยไม่ต้องผ่าตัด มีคนที่หายด้วยวิธีนี้เป็นมากมายหลายพันราย ส่วนคนที่ไม่หายมักจะมาจากโรคแทรกซ้อน หรือร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถฟื้นตัวได้เหมือนคนปกติ เช่น มะเร็ง เบาหวาน

ส่วนท่านที่เคยผ่าตัดกระดูกสันหลังมาแล้วช่วยได้ไม่เต็มที่ จะช่วยได้ในกรณีที่ผ่ามาแล้วเกิน 6 เดือนขึ้นไป เนื่องจากการผ่าตัดมักจะทำให้เกิดแผลเป็น หรือ ผังผืด ทำให้ดึงรั้งได้ การผ่าตัดทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดจากกัน ซึ่งแม้จะต่อกันแล้วก็ไม่ติดกันสมบูรณ์เหมือนกับกล้ามเนื้อปกติ การจัดกระดูกและตอกเส้นต้องทำด้วยความระมัดระวัง หากจำเป็นต้องทำ ก็ทำเพียงข้อข้างเคียง จุดที่ไม่ได้ผ่าตัด

ka7

บางกรณีเมื่อจัดกระดูกและตอกเส้นในผู้ที่ผ่าตัดบางคนก็ดีขึ้นเกินกว่า 50% ?เนื่องจากกล้ามเนื้อบางส่วนได้คลายตัว ?ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพพื้นฐานร่างกายผู้ป่วยเป็นเป็นสำคัญ

ส่วนในผู้ป่วยที่ผ่านผ่าตัดใส่โลหะ? ช่วงแรกหลังจากการผ่าตัดใส่อาจอาการดีขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ แต่บางรายถึงขั้นเดินไม่ได้หรือพิการ เนื่องจากโลหะทำให้กระดูกนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวในทิศทางปกติได้ซึ่งส่งผลถึงระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ?ผลที่ตามมาคือเกิดเจ็บปวดจากการดึงรั้ง อีกทั้งยังเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกายอีกด้วย จึงอันตรายและไม่ควรจัดกระดูกและตอกเส้น