Wednesday, June 29, 2016
บล็อก

ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างองค์พ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์

0

ลงแอ็ป๑วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา๑๐.๐๐น. จะทำพิธี อัญเชิญเศียรพ่อปู่พ่อปู่หมอชีวกโกมาร
ภัจจ์และจะได้ทำการแกะสลักต่อไป    ท่านใดที่เคารพรักในองค์พ่อปู่  ศิษย์พ่อปู่   ลูกหลานพ่อปู่ ศรัทธาในภูมิปัญญาพ่อปู่ ที่เจ็บป่วยรักษาไม่หาย ขี้โรคสามวันดีสี่วันไข้ ขี้โรคตั้งแต่เกิด    ครั้งนี้เป็นบุญนำพา วาสนานำส่ง ให้หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย  มาร่วมกันทอดผ้าป่าสละโรคเวร โรคกรรม สละความเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมานของสังขาร จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหาบารมีสร้างพ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ เทพเจ้าการแพทย์แผนโบราณ โดยความพร้อมเพียงกัน ให้เป็นศูนย์รวมหล่อหลอมความเมตตาธรรม ความเอื้ออาธร สงเคราะห์คนเจ็บคนป่วย สืบต่อไป

ในวันงานที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีหมอจิตอาสา แก้อาการ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดข้อ ปวดเข่า หมอนรองกระดูกเสื่อม กระดูกทับเส้นประสาท กระดูกคด กระดูกเคลื่อน ไหล่ติด นิ้วล็อก มือชา เท้าชาให้หายได้ภายในเวลา ๑๐-๑๕นาที ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กำหนดการวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙  พักค้างคืนที่ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอรท์ วันที่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา๑๒.๐๐ทอดผ้าป่าณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๑๐๘หมู่๘ ต.คอกควาย อ.บ้านไร จ.อุทัยธานี โทรสอบถาม 099 283 8871 สำรองที่พัก ๐๘๖ ๑๔๙ ๔๙๖๔
ติดต่อสอบถาม ศูนย์ตอกเส้นพุทธวิชาลัยหลักสี่ โทร ๐๒ ๕๕๒ ๕๐๓๓ , ๐๘๑ ๑๖๐ ๙๔๓๑
ศูนย์ตอกเส้นปากเกร็ด โทร ๐๒ ๙๖๓ ๓๖๑๒-๑๕, ๐๖๑ ๔๑๓ ๑๓๘๕-๘๗
พระมหาสีไพร อาภาธโร ประธานมูลนิธิ ๐๘๑ ๐๐๖ ๐๕๐๔

ทอดผ้าป่ากองละ ๒,๔๐๐บาท เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา มีองค์พ่อปู่องค์เล็กเป็นของขวัญ
ทอดผ้าป่ากองละ ๒๐,๐๐๐ บาท คณะศิษย์จะไปดูแลรักษาผู้มีบุญถึงที่บ้านของท่าน
ทอดผ้าป่ากองละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทได้จารึกนามสกุล ตระกูลVIP ไว้ที่ศิลาจารึกเสาสี่เหลี่ยม ได้สิทธิ์พิเศษในการบำบัดก่อนผู้อื่น
ขออานิสงส์ในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าครั้งนี้ ขอให้ได้พบหมอดี ยาทิพย์
รักษาให้หายฉับพลันเป็นอัศจรรย์ทุกท่านด้วยเทอญ เจริญพร

แอ็ป์ ๒ แอ็ป ๓ แอ็ป์ ๙มูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้น๒๖๐๐ปี ได้วางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุรักษ์มรดกไทย   เมื่อ วันที่๑ มิ.ย.พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ทำการสร้างองค์พ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ หน้าตักกว้าง๑๐ เมตร สูง๑๗เมตร เป็นหินทรายล้วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของการแพทย์แผนโบราณ ได้ทำการตอกเข็ม เทฐานพ่อปู่ เสร็จแล้ว เมื่อวันที่๑๖สิงหาคม วันมหาอโรคยา ได้ทำพิธียกศิลาศักดิ์สิทธิ์ก้อนแรกขึ้นประดิษฐ์สถานเป็นประฐมฤกษ์
แอ็ป ๑๐
มูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้น 2,600 ปี ขอเชิญ พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ที่ประสบปัญหาอาการ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดข้อ ปวดเข่า หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกคด กระดูกเคลื่อน หมอนรองกระดูกเสื่อม ไหล่ติด นิ้วล็อก มือชา เท้าชา เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน ไมเกรน ให้บรรเทา เบาคลาย พอหายได้ หรือ ดีขึ้น ภายในเวลา ๑๐-๑๕นาที ด้วยการตอกเส้น นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ปรับเส้นเอ็น ให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกด้วยภูมิปัญญาไทย

กติกาการเข้ารับการรักษา
1. share เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์นี้
2. ลงทะเบียนเข้ารับการรักษา: http://bit.do/token2014

กำหนดการณ์: วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 8:00-19:00

สถานที่: บ้านเลขที่ 70 ถ. เสนาเริ่มคิด อ. เมือง ต.ในเมือง จ. ร้อยเอ็ด (ใกล้สี่แยกวัดสระแก้ว)
แผนที่: http://bit.do/tokenmap

ค่ารักษา: ร่วมทำบุญตามศรัทธาสร้างพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์

คลิป Video ผลการรักษา: http://bit.do/sripaivideo
Email: sp@sripai.com , sripai0504@gmail.com,
Website: http://www.sripai.com/

รับจำนวนจำกัดหากพลาดครั้งนี้รอโอกาสต่อไป

10526084_506342516172989_2184067151264741945_n

ตอกเส้นการกุศล

0

มูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้น 2,600 ปี ขอเชิญ พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ที่ประสบปัญหาอาการ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดข้อ ปวดเข่า หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกคด กระดูกเคลื่อน หมอนรองกระดูกเสื่อม ไหล่ติด นิ้วล็อก มือชา เท้าชา เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน ไมเกรน ให้บรรเทา เบาคลาย พอหายได้ หรือ ดีขึ้น ภายในเวลา ๑๐-๑๕นาที ด้วยการตอกเส้น นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ปรับเส้นเอ็น ให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกด้วยภูมิปัญญาไทย

กติกาการเข้ารับการรักษา
1. share เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์นี้
2. ลงทะเบียนเข้ารับการรักษา: http://bit.do/token2014

กำหนดการณ์: วันที่ 26-28 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9:00-17:00

สถานที่: บ้านเลขที่ 70 ถ. เสนาเริ่มคิด อ. เมือง ต.ในเมือง จ. ร้อยเอ็ด (ใกล้สี่แยกวัดสระแก้ว)
แผนที่: http://bit.do/tokenmap

ค่ารักษา: ร่วมทำบุญตามศรัทธาสร้างพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์

คลิป Video ผลการรักษา: http://bit.do/sripaivideo
Email: sp@sripai.com , sripai0504@gmail.com,
Website: http://www.sripai.com/

รับจำนวนจำกัดหากพลาดครั้งนี้รอโอกาสต่อไป

10526084_506342516172989_2184067151264741945_n